1,080 ตัน

ผลิตยาผสมอาหารสัตว์
ตัน/ปี

225,000 ลิตร

ผลิตยาน้ำ
ลิตร / ปี

100%

มาตราฐานการผลิต
PIC/S GMP
Sky Bet by bettingy.com

ยาปฎิชีวนะ และยาต้านจุลชีพ

ยากันบิด

ยาถ่ายพยาธิ

 • bro_amprophar
  Amprophar 20%
 • bro_bacteflox
  Bacteflox 0.5% Oral Pump
 • bro_colinzide40
  Colinzide 40%
 • bro_Lincozide-110
  Lincozinde-110
 • bro_losinphar-80
  Losinphar-80
 • bro_losinphar-220
  Losinphar-220
 • bro_mectinphar
  Mectinphar
 • bro_micosin-20
  Micosin 20%
 • bro_naticolin10
  Naticolin 10%
 • bro_mulinzide
  Mulinzide-10
 • bro_neoguard-50
  Neoguard-50
 • bro_pharbenzole-20
  Pharbenzole-20
 • bro_pharmadox-50
  Pharmadox-50
 • bro_pharmati-25
  Pharmatil 25% Solution
 • bro_poulryflox
  Poultryflox
 • bro_salinox
  Salinox
 • bro_sulthophar
  Sulthophar
 • bro_zurilguard25
  Zurilguard 2.5%
 • bro_zurilguard5
  Zurilguard 5%

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด

48 หมู่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000

โทร. 032-735051
แฟกซ์. 032-735052
[email protected]

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงาน

 • Demo คุณศักดิ์ชัย นาคพยนต์
  081-4140880
  ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • Demo คุณจิรัชญา บุญเปรม
  086-1613524 
  ฝ่ายบุคคล

Demo

Interested or Questions?

 

Ghgt Facebook Likebox