หมวดยาปฏิชีวนะ และยาต้านจุลชีพ

 

colinzide40

ยาผงผสมอาหารSwine

โคลินซายน์ 40%
เลขทะเบียน 1D 85/59
ส่วนประกอบ : ใน 1 กรัม ประกอบด้วย Colistin sulfate เทียบเท่ากับ Colistin 12,000,000 IU เทียบเท่ากับ Colistin 400 มก.
สรรพคุณ : ใช้รักษาโรคท้องเสีย และไทฟอยด์ ที่เกิดจากการติดเชื้อ Salmonella, Shigella E.Coli  ในสุกร
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

lincozide110

ยาผงผสมอาหารSwine

ลินโคซายน์-110
เลขทะเบียน 1D 195/50
ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย Lincomycin HCL เทียบเท่า Lincomycin base 110 กรัม
สรรพคุณ : ใช้รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร จากเชื้อ Treponema hyodysenteriae
: ใช้รักษาโรคหอบไอ ปอดบวมจากเชื้อ Mycoplasma
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

losinphar-220

ยาผงผสมอาหาร PoultrySwine

โลซินฟาร์-220
เลขทะเบียน 1D 92/55
ส่วนประกอบ : ใน 1 กก. ประกอบด้วย Tylosin phosphate เทียบเท่า Tylosin base 220 กรัม
สรรพคุณ :
สุกร :
- ใช้ควบคุมและรักษาโรคลำไส้อักเสบ (ileitis) จากเชื้อ Lawsonia Intracellularis
- ใช้ควบคุมและรักษาโรคบิดมูกเลือด จาก เชื้อ Brachyspira Hyodysenteriae
ไก่ :
ใช้ควบคุมและรักษาโรคซี อาร์ ดี จาก เชื้อ Mycoplasma Gallisepticum และ M. Synoviae
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

micosin20

ยาผงผสมอาหารSwine

ไมโคซิน 20% พรีมิกซ์
เลขทะเบียน 1D 89/52
ส่วนประกอบ : ใน 1 กก. ประกอบด้วย Tilmicosin phosphate เทียบเท่า Tilmicosin base 200 กรัม
สรรพคุณ : ใช้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจในสุกร เช่น ปอดอักเสบจากเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes, Mycoplasma, Pasteurella multocida และเชื้ออื่นๆที่ไวต่อยาทิลไมโคซิน
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

Mulinzide

ยาผงผสมอาหารSwine

มูลินซายน์-10
เลขทะเบียน 1D 124/50
ส่วนประกอบ : ใน 1 กก. ประกอบด้วย Tiamulin fumarate 100 กรัม
สรรพคุณ : ใช้รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร จากเชื้อ Treponema hyodysenteriae
ใช้รักษาโรคหอบไอ ปอดบวมจากเชื้อ Mycoplasma
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

losinphar-80

ยาผงละลายน้ำPoultrySwine

โลซินฟาร์-80
เลขทะเบียน 1D 39/57
ส่วนประกอบ : ใน 1 กรัม ประกอบด้วย Tylosin tartrate เทียบเท่า Tylosin base 0.8 กรัม (800,000 IU)
สรรพคุณ :
ไก่เนื้อ
-ใช้รักษาโรค chronic respiratory disease (CRD) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Mycoplasma gallisepticum ที่ไวต่อยานี้
สุกร
-ใช้รักษาโรค Swine dysentery ที่มีสาเหตุ จากเชื้อ Brachyspira hyodysenteriae ที่ไวต่อยานี้
ขนาดบรรจุ : 100 กรัม, 1 กก.

naticolin10

ยาผงละลายน้ำDuckPoultrySwine

นาติโคลิน 10%
เลขทะเบียน 1D 6/50
ส่วนประกอบ : ใน 1 กรัม ประกอบดวย : Colistin sulfate ซึ่งเทียบเท่า Colistin base 100 มก. (3,000,000 IU)
สรรพคุณ : ใช้รักษาโรคท้องเสียและไทฟอยด์ที่เกิดจากการติดเชื้อ Salmonella, Shigella และ E.coli ในสุกร เป็ด และไก่
ขนาดบรรจุ : 1 กก.

neoguard

ยาผงละลายน้ำDuckPoultrySwine

นีโอการ์ด-50
เลขทะเบียน 1D 89/51
ส่วนประกอบ : ใน 1 กรัม ประกอบด้วย Neomycin sulfate ซึ่งเทียบเท่ากับ Neomycin 500 มิลลิกรัม
สรรพคุณ :
ไก่ เป็ด: ใช้เพื่อควบคุมป้องกัน และรักษาโรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย เช่น E.coli, Salmonellosis โรคอหิวาต์ (Fowl Cholera) โรคหงอนดำและโรคท้องร่วง
สุกร: ใช้เพื่อรักษาโรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ โรคท้องร่วง
ลูกสุกร: โรคบิดเนื่องจากเชื้อวิบริโอ Vibrionic Dysentery โรคท้องร่วงเนื่องจาก เชื้อ Salmonellosis และโรคลำไส้อักเสบที่เกิดเนื้อตาย (Necrotic Enteritis)
ขนาดบรรจุ : 500 กรัม

pharmadox-50

ยาผงละลายน้ำPoultry

ฟาร์มาด็อก-50
เลขทะเบียน 1D 88/59
ส่วนประกอบ : 1 กิโลกรัม ประกอบดวย Doxycycline hyclate ซึ่งเทียบเท่า Doxycycline 500 กรัม
สรรพคุณ : ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในไก่ที่เกิดจากแบคทีเรียที่ไวต่อ Doxycycline เช่น เชื้อ Chlamydias และ Mycoplasmas
ขนาดบรรจุ : 500 กรัม

poultryflox

ยาน้ำละลายน้ำ  Poultry  Poultry  

โพลทรีย์ฟล็อก
เลขทะเบียน 1D 43/54
ส่วนประกอบ : ใน 1 ลิตร ประกอบด้วย Enrofloxacin 100 กรัม
สรรพคุณ : ใช้รักษาโรคหวัดติดต่อเรื้อรัง (CRD) โรคติดเชื้อ อี.โคไล (Colibacillosis) โรคท้องเสีย (Colisepticemia, Salmonellosis)โรคอหิวาต์ (Fowl cholera) และโรคหวัดหน้าบวม (Infection cortza) ในไก่ เป็ด และห่าน
ขนาดบรรจุ : 1000 มล.

pharmatil25

ยาน้ำละลายน้ำ Poultry   

ฟาร์มาทิล โซลูชั่น
เลขทะเบียน 1D 37/55
ส่วนประกอบ : ใน 1 มล. ประกอบด้วย Tilmicosin 250 มิลลิกรัม
สรรพคุณ : ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในไก่ ที่เกิดจากการติดเชื้อ Mycoplasma gallisepticum และเชื้อ Mycoplasma synoviae
ขนาดบรรจุ : 200 มล.

sulthophar

ยาน้ำแขวนตะกอนPoultry

ซัลโทรฟาร์
เลขทะเบียน 2D 12/49
ส่วนประกอบ : ใน 1 มล. ประกอบด้วย Sulfadiazine 400 มก. Trimethoprim 80 มก.
สรรพคุณ : เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก และแกรมลบที่ไวต่อยานี้ รวมทั้งการติดเชื้อ E.Coli, Salmonella และ Pasteurella
ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร

bacteflox05

ยาชนิดน้ำละลายน้ำSwine

แบคทีฟล็อก 0.5% ปั๊มปาก
เลขทะเบียน 1D 95/55
ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Enrofloxacin 5 มิลลิกรัม (0.5%)
สรรพคุณ :
ลูกสุกร : ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร (Pasteurellosis, Mycoplasmosis, Colibacillosis, Colisepticaemia และ Salmonellosis) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Mycoplasma spp., E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp. ที่ไวต่อยานี้
ขนาดบรรจุ : 200 มล.

Sky Bet by bettingy.com

Ghgt Facebook Likebox