หมวดยากันบิด

amprophar20

ยาผงละลายน้ำPoultry

แอมโพรฟาร์ 20%
เลขทะเบียน 1D 63/56
ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย Amprolium hydrochloride 200 กรัม
สรรพคุณ : ใช้รักษาโรคบิดในไก่
ขนาดบรรจุ : 500 กรัม

amprophar-20

ยาผงผสมอาหาร Poultry 

ซาลิน็อก
เลขทะเบียน 1D 160/56
ส่วนประกอบ : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย Salinomycin Sodium 120 กรัม
สรรพคุณ : ใช้ป้องกันโรคบิด (Coccidiosis) ในไก่เนื้อที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Eimeria necatrix, E.tenella, E. acervulina, E brunetti, E. maxima and E. mivati ที่ไวต่ยานี้
ขนาดบรรจุ : 10 กก.

amprophar-20

ยาผงผสมอาหาร Duck Poultry 

ซูริลการ์ด 2.5%
เลขทะเบียน 1D 16/53
ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Toltrazuril 25 มิลลิกรัม
สรรพคุณ : เพื่อรักษาและควบคุมโรคบิด (Eimeria spp.) ในสัตว์ปีกที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ
-ไก่ เป็ด : Eimeria acervulina, E. brunetti, E. mitis, E. maxima, E. necatrix, E. tenella
-ห่าน : E. anseris, E. truncata
ขนาดบรรจุ : 100 มล., 1 ลิตร

amprophar-20

ยาผงผสมอาหาร Swine  

ซูริลการ์ด 5%
เลขทะเบียน 1D 100/52
ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Toltrazuril 50 มิลลิกรัม
สรรพคุณ : เพื่อรักษาและควบคุมโรคบิดที่เกิดจากเชื้อ Isospora suis ในลูกสุกร ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคท้องเสียและร่างกายสูญเสียน้ำ
ขนาดบรรจุ : 100 มล., 1 ลิตร

Sky Bet by bettingy.com

Ghgt Facebook Likebox