หมวดยาถ่ายพยาธิ

wormmectin

ยาผงผสมอาหาร Swine 

เม็คตินฟาร์
เลขทะเบียน 1D 1/50
ประกอบด้วย : ใน 100 กรัม ประกอบด้วย Ivermectin 0.6 กรัม
สรรพคุณ :
-กำจัดพยาธิภายนอก เช่น เหา (Iice) และไร (Mite) ที่ทำให้เกิดโรคขี้เรื้อน (Sarcoptic mange mite)
-กำจัดพยาธิภายใน กระเพาะอาหาร และลำไส้ (Ascaris suum) ทั้งตัวอ่อน และตัวแก่ พยาธิพวก Hyostrongylus rubidus, Metastrongylus spp., Oesophagostomum spp., Heamatopinus suis และพยาธิตัวกลมอื่นๆ
ขนาดบรรจุ : 334 กรัม

wormmectin

ยาผงผสมอาหาร Swine 

ฟาร์เบนโซล-20
เลขทะเบียน 1D 44/57
ประกอบด้วย : ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย Fenbendazole 200 กรัม
สรรพคุณ : ใช้เพื่อกำจัดและควบคุมพยาธิ

สุกร :
1. พยาธิในปอด (lung worms) (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Metastrongylus apri, M. pudendotectus
2. พยาธิตัวกลม (round worms) (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อน ระยะที่ 3, 4) ที่อยู่ในตับ, ปอด และ ลำไส้เล็ก ได้แก่ Ascaris suum
3. พยาธิเม็ดตุ่ม (nodular worms) (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum quadrispinulatum
4. Small stomach worms (ตัวเต็มวัย) ได้แก่ Hyostrongylus rubidus
5. พยาธิแส้ม้า (whipworms) (ตัวเต็มวัย และตัวอ่อน ระยะที่ 2, 3, 4 ที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้เล็ก) ได้แก่ Trichuris suis
6. พยาธิในไต (kidney worms) (ตัวเต็มวัยและตัวอ่อน) ได้แก่ Stepphanurus dentatus

โค :
1. พยาธิในปอด (lung worms) ได้แก่ Dictyocaulus viviparus
2. พยาธิในกระเพาะอาหาร เช่น
- barberpole worms ได้แก่ Haemonc hus contortus
- brown stomach worms ได้แก่ Ostertagia ostertagi
- Small stomach worms ได้แก่ Trichostrongylus axei
3. พยาธิในลำไส้ (Intestinal worms) เช่น
- พยาธิปากขอ (hook worms)ได้แก่ Bunostomum phlebotomum
- Thread-necked intestinal worms ได้แก่ Nematodirus helvetianus
- พยาธิในลำไส้เล็ก (small intestinal worms)ได้แก่ Cooperia punctata, C. oncophora
4. Bankrupt worms ได้แก่ Trichostrongylus colubriformis
5. พยาธิเม็ดตุ่ม (nodular worms) ได้แก่ Oesophagostomum radiatum

ขนาดบรรจุ : 10 กก.

Sky Bet by bettingy.com

Ghgt Facebook Likebox