สำนักงานใหญ่

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด

  • 333/12-13 หมู่ 9 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
  • ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
  • โทร. (02) 964 4912-14
  • แฟกซ์ (02) 964 4915

 

โรงงานผลิตยาสัตว์

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด

  • 48/4 หมู่ 4  ตำบลน้ำพุ
  • อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000
  • โทร. (032) 735051
  • แฟกซ์. (032) 735052

Sky Bet by bettingy.com

Ghgt Facebook Likebox