มาตราฐานการผลิตยาสัตว์

  บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด มีกำลังการผลิตสินค้า เป็นยาผง 1080 ตัวต่อปี และยาน้ำ 225,000 ลิตร เพื่อรองรับการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ให้ความสำคัญและกระบวนการผลิตที่ป้องกันการปนเปื้อน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และ Pharmaceutical Co-Operation Scheme (PIC/S) จึงจัดให้มีการระบบไหลเวียนของอากาศที่แยกจากกันสำหรับการปฏิบัติงาน ในส่วนการผลิต มีระบบไหลเวียนอากาศแบบ Heat Ventilation Air Condition (HVAC) และการกรองอากาศผ่าน HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคได้

99.97% เพื่อให้การถ่ายเทและการควบคุมอากาศในระดับ Class D ตามมาตรฐานการผลิต อีกทั้งกำหนดให้มีความแตกต่างของความดันอากาศของแต่ละห้องการผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง ของระบบ (Validation) อย่างสม่ำเสมอ ระบบน้ำที่ใช้ในการผลิต รวมไปถึงน้ำสำหรับล้างภาชนะ เป็นน้ำบริสุทธิ์ (Purified water) ตามข้อกำหนดของเภสัชตำรับ USP 32 เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ใช้สำหรับการผลิตมีการปนเปื้อนของเชื้อและสารเคมีซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับที่ต่ำที่สุด ระบบท่อน้ำเพื่อ 

การผลิตยาเป็นแบบท่อสแตนเลส เป็นมาตรฐานระดับเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมยาคน มีการติดตั้งและเชื่อมโดยระบบ Orbital Welding ซึ่งเรียบเสมอไม่มีรอยต่อ ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย กระบวนการผลิต มีการจัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักขั้นตอนการผลิต (Process Validation) ในทุกตำรับ เพื่อเป็นการรับประกัน ว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับมีคุณภาพผ่านข้อกำหนดเหมือนกันทุกรุ่นการผลิต

 

 

 

 

 

Sky Bet by bettingy.com

Ghgt Facebook Likebox